Het managementteam van RIEC Brabant-Zeeland is door Bureau Alpha begeleid bij het opstellen van het jaarplan 2023-2024 waarin de bijdrage van de ondersteuningsorganisatie aan de bestrijding van ondermijning is opgenomen.

In haar jaarplan laat het RIEC laat ze zien hoe ze in de regio’s Zeeland-West-Brabant en in Oost-Brabant bijdraagt aan de doelen van het netwerk op de focusthema’s: logistieke knooppunten en transport van drugs, criminele geldstromen, weerbare samenleving en weerbare overheid. Het RIEC Brabant-Zeeland richt zich op de aanpak van productie, invoer, doorvoer en handel in drugs (synthetische drugs, cocaïne, hennep), mensenhandel en witwassen. Samen met het management team, beleidsmedewerkers en andere informanten is input verzameld voor het opstellen van het jaarplan.

Recente projecten