Opstellen beleidsplan maatschappelijke onrust, radicalisering en extremisme

Bureau Alpha begeleidt bij het ontwikkelen en formuleren van lokaal beleid op het beleidsterrein van ‘maatschappelijke onrust, radicalisering en extremisme’. We doen dit als onderdeel van een breder ondersteuningstraject waarin tevens alle onderdelen van het CTER-werkproces worden beschreven voor de gemeente.

Nadere informatie over dit project volgt.

Recente projecten