Inventarisatie van de nazorg voor ex-gedetineerden in Noord-Holland-Noord

Op welke manier zetten 16 gemeenten in Noord-Holland-Noord in op de re-integratie van ex-gedetineerden bij terugkeer in de samenleving? Bureau Alpha voerde samen met DSP-Groep een inventarisatie uit. 

Omdat er nog onvoldoende zicht is op de organisatie van de nazorg aan ex-gedetineerden in de regio Noord-Holland-Noord heeft de Bestuurlijke Adviescommissie Zorg en Veiligheid gevraagd om een onderzoek te uit te voeren. Bureau Alpha voert een inventarisatie uit om het nazorgaanbod in kaart te brengen en een eerste beeld te krijgen van het bereik van specifieke doelgroepen. Uiteindelijk is het doel om met de nazorg alle terugkeerders zo goed mogelijk voor te bereiden en te begeleiden bij re-integratie in de samenleving. 

Het onderzoek is de start van een traject dat als doel heeft om naast overzicht, ook aanbevelingen te geven om waar mogelijk meer samenhang, eenduidigheid en een inhoudelijke verbetering van de nazorg te realiseren. Er zijn interviews uitgevoerd met circa 35 personen van verschillende organisaties. Alle gemeenten in de regio zijn betrokken, alsmede de nazorgcoördinatoren, professionals van enkele penitentiaire inrichtingen, reclasseringsorganisaties, zorgorganisaties en anderen die de terugkeerders helpen bij de re-integratie. 

Recente projecten