Procesbeschrijving lokale persoonsgerichte aanpak radicalisering

We maken samen met een gemeente een beschrijving van het werkproces waarin rekening wordt gehouden met grondslagen voor aanpak van radicalisering en van gegevensverwerking en -deling. 

Bij de persoonsgerichte aanpak radicalisering is een professionele werkwijze cruciaal. Zorgvuldig werken kan alleen met geen goede beschrijving van het werkproces waarin steeds de juiste grondslagen voor onder meer dossiervorming en gegevensdeling zijn vastgelegd. 

De nieuwe wetgeving (Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten, kortweg WGPRT) die binnen afzienbare tijd zal gaan gelden wordt hierin vanzelfsprekend ook meegenomen. We ondersteunen de gemeente sinds 2022 bij het formuleren van de stappen in het werkproces, in de fasen inventarisatie en weging en de fasen monitoren en afsluiten. En in 2023 is gezamenlijk gewerkt aan het beschrijven van stappen en grondslagen voor dossiervorming en gegevensuitwisseling

Bureau Alpha werkt in deze opdracht samen met DSP-Groep.

Recente projecten