Visie en werkwijze

Onderzoeker pur sang

Mijn visie op het onderzoekproces

”De opbrengst van onderzoek zit nooit alleen in het rapport aan het einde. Ook tijdens het onderzoekstraject komen gesprekspartners tot inzichten die hen verder helpen. Door inhoudelijke expertise te koppelen aan een enthousiaste meedenkende houding help ik hen in dit proces. Mijn open houding zorgt ervoor dat respondenten zich openstellen voor kritische vragen en maakt dat ze een reflectieve houding durven aannemen. Ik win snel vertrouwen van respondenten in alle lagen van organisaties. Professionals werken graag mee. Ze merken steeds dat het hen ook iets oplevert.”

"Bij ons onderzoek gaan resultaten altijd langs de meetlat van de wetenschap."

Werkwijze

Afhankelijk van de opdracht neemt Collin Hoogeveen van Bureau Alpha verschillende rollen aan. Meestal die van onderzoeker, maar de afgelopen jaren meer en meer ook de rol van adviseur of procesbegeleider. Zo helpt hij opdrachtgevers bij het opstellen van een beleidsplan, ontwikkelen van een visie of het beschrijven en implementeren van een werkproces.

Van oorsprong is hij een onderzoeker pur sang, niet snel tevreden met een antwoord en steeds verder doorvragend voor een volledig, betrouwbaar en representatief beeld van de werkelijkheid. 

Bij onderzoek gaan resultaten altijd langs de meetlat van de wetenschap. Collin kan goed uit de voeten met cijfermatige analyses. Hij vindt altijd de weg in lastig toegankelijke databases (bijvoorbeeld van registratiesystemen) om hier beleidsrelevante informatie uit te halen. En hoewel kwantitatief geschoold, worden bij Bureau Alpha toch vooral kwalitatieve methoden ingezet. Collin is zeer bekwaam in het interviewen en ook een sterk gespreksleider.

Andere werkzaamheden

Rekenkamers

Naast zijn werk vanuit Bureau Alpha werkt Collin tevens voor lokale rekenkamers. Daar begeleidt hij onderzoeken van gespecialiseerde bureaus en doet hij ook zelf rekenkameronderzoek. Zo was hij recent betrokken bij de volgende onderzoeken:

  • Raadsbetrokkenheid Niemans Beton – Gemeente Vijfheerenlanden
  • Onderzoek Grote bouwprojecten – Gemeente St. Michielsgestel

Defensie

Collin is reservist-majoor bij de Koninklijke Marechaussee. Bij de Afdeling Intelligence van het Landelijk Tactisch Commando wordt hij als senior analist ingezet, met name op het thema contraterrorisme (CTER). 

De KMAR is een politieorganisatie met militaire status en vormt één van de vier krijgsmachtonderdelen. De taakgebieden van de marechaussee zijn: grensoverschrijdende criminaliteit, beveiliging personen en gebouwen, de ondersteuning van de politierecherche en het fungeren als militaire politie voor militairen in missiegebieden en in Nederland.

Collin Hoogeveen

Collin Hoogeveen

Senior Researcher

“Wie ik ben? Ik ben een noorderling die door de liefde in Brabant is beland. Woon met mijn vrouw (uitvaartondernemer) en twee schitterende kinderen in ’s-Hertogenbosch.
We wandelen graag door (liefst verlaten) berglandschappen, soms met het tentje op de rug.

Het feit dat ik meestal werk vanuit mijn kantoor aan huis zorgt dat ik veel in de buurt van de kinderen kan zijn. Dat is belangrijk voor me. Mede omdat mijn vrouw en ik beide ondernemer zijn hebben we een dynamisch leven. We zoeken, liefst samen, steeds weer nieuwe sportieve uitdagingen. Dat kan zijn schaatsen van de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee (overigens hebben we de Elfstedentocht in Nederland ook enkele keren roeiend afgelegd met RV De Hertog), de Mont Ventoux opfietsen, marathons lopen (tegenwoordig liever een halve…). Recent begonnen we samen met fietsvakanties in het buitenland en zeilen op de Middellandse Zee samen met onze kinderen.

En wat mij drijft?

Ik probeer te begrijpen wat achtergronden zijn van gedrag dat over de schreef gaat. Daarbij kijk ik hiernaar zowel met een wetenschappelijke als een menselijke bril. De verhalen van de mensen die in de criminaliteit zitten of zaten maken me op z’n minst evenveel wijzer over drijfveren als allerlei wetenschappelijke publicaties.

Het is mijn overtuiging dat je alleen kan werken aan gedragsverandering vanuit het persoonlijk contact waarin vertrouwen en ondersteuning centraal staan.

Uiteindelijk ben ik in mijn werk altijd gericht op het bereiken van maatschappelijke effecten. Ik probeer met mijn analyses professionals een spiegel voor te houden en van daaruit het gesprek te voeren over wat werkelijk kan bijdragen. Of dat nu beleidsmakers, agenten of casemanagers in een gevangenis zijn.

Er is nog veel werk te doen op het vlak van effectiviteit van interventies. Dat geldt voor de bestrijding van extremisme en ook voor re-integratie na gevangenisstraf. Ik draag graag mijn steentje bij aan meer kennis en aan een betere aanpak bij problemen op deze en andere vlakken.”