Evaluatie wegoverleg i20 en casusoverleg ICO – CTER-aanpak Noord-Holland

In twee afzonderlijke trajecten zijn achtereenvolgens het weegoverleg CTER (i20) en het casusoverleg (ICO) CTER geëvalueerd. Bureau Alpha heeft DSP-Groep in deze trajecten ondersteund met expertise op het thema CTER. 

Beide rapporten zijn verschenen respectievelijk in mei 2021 en september 2022

 

Recente projecten