Rapport rekenkameronderzoek Integraal Veiligheidsplan Meierijstad

In opdracht van de Rekenkamercommissie Meierijstad is een evaluatie uitgevoerd van het IVP van de gemeente. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met twee onderzoekers (Martijn Mussche en Shauni Drost) van Unravelling. Het eindproduct van dit onderzoek bestaat uit een uitgebreide rapportage en enkele video’s (door Harm den Besten, professioneel filmmaker) waarin per thema de bevindingen en conclusies worden gepresenteerd.

De rekenkamercommissie vroeg de onderzoekers om de focus van het onderzoek te leggen op het thema ‘zorg en veiligheid’. Binnen dit thema worden de volgende vier subthema’s onderscheiden:

  • Kwetsbare groepen zoals personen met verward gedrag;
  • Jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit;
  • Mensenhandel en arbeidsuitbuiting;
  • Polarisatie en radicalisering.

De onderzoekers hebben een uitgebreide documentstudie uitgevoerd. Verder zijn er gesprekken gevoerd met de ambtelijk betrokkenen van diverse afdelingen en met partnerorganisaties zoals de politie, het Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg (CvTB), de GGD en de Zorg- en Veiligheidshuizen.

Klik hieronder voor de drie video’s over het onderzoek:

https://youtu.be/AFi3OjLEqDg

https://youtu.be/EWu-vFDvhNI

https://youtu.be/UPQYWxOavdc

Recente projecten