Personen met verward gedrag in de provincie Limburg: een analyse van politiemeldingen (2017 – 2019)

In opdracht van de provinciale werkgroep voert Bureau Alpha in 2020 en 2021 een onderzoek uit naar de problematiek van ‘personen met verward gedrag’. De aanpak, ontwikkelingen van aantallen meldingen en kenmerken worden beschreven.

Op basis van zowel politie informatie als interviews met de belangrijkste spelers in het zorg- en veiligheidsveld wordt nagegaan welke problematiek er schuilgaat achter de meldingen. 

De analyses zijn mede gebaseerd op de 14.360 politiemeldingen in drie jaar tijd en een dossierstudie van 150 personen. Het rapport laat zien welke kenmerken de betrokken personen hebben en geeft een inkijkje in casuïstiek. Er zijn zeven typologieën geschetst inclusief omgangsschattingen.

Bijna zes duizend personen werden in de onderzochte periode 2017-2019 door de politie aangemerkt als ‘verward persoon’. De meldingen nemen elk jaar toe. We zien dat twee derde van deze personen geen delicten pleegt; de helft gedraagt zich op enig moment agressief; 40% kampt met middelenmisbruik (vooral alcohol); en een derde deel heeft GGZ-hulpverlening. Slechts 2% van de personen is onbekend bij de GGZ.

Ook de reactie van politie en zorgpartners op de meldingen wordt beschreven. Wie neemt er verantwoordelijkheid en hoe worden personen aangepakt cq geholpen nadat ze met verward gedrag zijn aangetroffen? Het onderzoek sluit af met aanbevelingen voor het vervolg van de aanpak in de provincie Limburg. 

Het onderzoek is uitgevoerd met een ZonMw-subsidie en de gemeente Venray is penvoerder namens de provinciale projectgroep.

Recente projecten