Inzet van de ISD-maatregel bij jongvolwassen veelplegers: resultaten van vier regionale pilots

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voert Bureau Alpha in samenwerking met VanMontfoort en Bureau Bruinsma in 2017 en 2018 de procesevaluatie uit. De evaluatie richt zich op vier pilotprojecten ter verbetering van de inzet van ISD bij jongvolwassen veelplegers. 

ISD is een alternatief voor gevangenisstraf waarbij de zwaarste categorie veelplegers na een nieuw delict (licht of zwaar) tot twee jaar kunnen worden opgesloten in combinatie met intensieve begeleiding en hulp. Hiermee wordt getracht de vicieuze cirkel van steeds weer opsluiten en vrijlaten te doorbreken. Omdat inzet van de ISD-maatregel in de jongere doelgroep wel effectief kan zijn, maar nog relatief weinig wordt ingezet, is in vier pilotregio’s sinds 2015 gericht gewerkt verbetering van deze praktijk. In de regio’s (Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Zeeland/West-Brabant) zijn pilotplannen opgesteld met concrete acties gericht op zowel de voorfase, ten uitvoerleggingfase als de fase van nazorg. Bureau Alpha brengt in kaart wat de voortgang is van deze plannen (medio 2017) en voert eind 2018 een eindmeting uit om de balans op te kunnen maken. Tussentijds is het verloop in de pilotregio’s ook gevolgd. Het onderzoeksteam bestaat uit Monique Bruinsma (Bureau Bruinsma), Agnes van Burik, Elise Sondorp (Bureau VanMontfoort) en Sander Eijgenraam.

Recente projecten