Opbrengsten van rekenkameronderzoek in Westerkwartier (2011-2018)

In opdracht van de rekenkamercommissie Westerkwartier is in kaart gebracht wat het rekenkameronderzoek in de achterliggende acht jaar heeft opgeleverd. De mate van opvolging en doorwerking van de 46 aanbevelingen in 8 rapporten is beschreven, zowel op grond van dossierstudie als de gevoerde gesprekken (n=27). 

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met René van Vianen (RENET) en Frank Koen (JFK Interim Management en Advies).

Recente projecten