Hoelang kun je schijt hebben? Dertien desisters uit criminele jeugdgroepen aan het woord

In het kader van het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap heeft Bureau Alpha samen met Van Montfoort in 2014 een vervolgonderzoek uitgevoerd op de Evaluatie Criminele Jeugdgroepen (2013). Deze verdieping is specifiek gericht op het in kaart brengen van ervaringen van de leden met het politie-optreden en de justitiële aanpak door met henzelf in gesprek te gaan.

In diepte-interviews met 13 uitgetreden criminele kopstukken wordt in kaart gebracht wat beïnvloedende factoren zijn voor groepslidmaatschap en voor het uittreden uit een criminele groep. Ook wordt onderzocht op welke manier en welke momenten politie-optreden het verschil maakt als het gaat om gedragskeuzen van groepsleden. De respondenten zijn bereid gevonden diepgaand met de onderzoekers te spreken via tussenpersonen van bijvoorbeeld jongerenwerk, gemeente en politie.

Recente projecten