Bureau Alpha:

Scherpe analyses op het snijvlak van zorg en veiligheid

Zwaailicht politie

Wie zijn wij?

Bureau Alpha is in 2011 opgericht door Collin Hoogeveen. Collin is socioloog (Rijksuniversiteit Groningen) en heeft meer dan 25 jaar ervaring met uiteenlopende praktijk- en beleidsgerichte vraagstukken rondom zorg en veiligheid. Organisaties worden geholpen om hun werk (nog) beter te kunnen doen. Dat doen we door middel van onderzoek, advies en procesbegeleiding. 

Bureau Alpha is een netwerkorganisatie: dit betekent dat Collin voor elk traject een team op maat samenstelt. Hij doet daarbij een beroep op hoog gekwalificeerde professionals bij samenwerkingspartners, zoals bijvoorbeeld DSP-Groep uit Amsterdam. We helpen onze opdrachtgevers en gesprekspartners bij hun zoektocht naar antwoorden. Hierbij ligt de lat hoog. Ongeacht de opdracht redeneren we altijd vanuit het maatschappelijk nut: dus hoe helpen we de mensen om wie het uiteindelijk gaat het best vooruit.

Recente projecten

Opbrengsten van rekenkameronderzoek in Westerkwartier (2011-2018)
In opdracht van de rekenkamercommissie Westerkwartier is in kaart gebracht wat het rekenkameronderzoek in de achterliggende acht jaar heeft opgeleverd. De mate van opvolging en doorwerking van de 46 aanbevelingen in 8 rapporten is beschreven, zowel op grond van dossierstudie als de gevoerde gesprekken (n=27).
Voorstudie meetbaarheid aanpak radicalisering Haaglanden
In opdracht van veiligheidshuis Haaglanden voert Bureau Alpha in 2017 en 2018 een verkennend onderzoek uit naar de meetbaarheid van de aanpak van radicalisering en (gewelddadig) extremisme. Er is nagegaan in hoeverre elementen van het gebruikte risicotaxatie-instrument IR-46 bruikbaar zijn om resultaten van de aanpak inzichtelijk te maken. De rapportage is vertrouwelijk.
Hoelang kun je schijt hebben? Dertien desisters uit criminele jeugdgroepen aan het woord
In het kader van het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap heeft Bureau Alpha samen met Van Montfoort in 2014 een vervolgonderzoek uitgevoerd op de Evaluatie Criminele Jeugdgroepen (2013). Deze verdieping is specifiek gericht op het in kaart brengen van ervaringen van de leden met het politie-optreden en de justitiële aanpak door met henzelf in gesprek te gaan.

Waarom kiezen voor Bureau Alpha?

Brede expertise

U bent bij ons aan het goede adres bij nagenoeg alle thema’s binnen zorg en veiligheid. Uiteenlopende kwalitatieve en kwantitatieve methoden worden toegepast. Het kan bijvoorbeeld gaan om interviews, literatuurstudies, focusgroepen, actieonderzoek, casestudies of pressure cooker sessies. Maar ook om vragenlijstonderzoeken, doelgroepschattingen of het ontsluiten en analyseren van registratiesystemen.
U kunt rekenen op sterke gespreksleiding en aansprekende presentatievaardigheden.
Indien u dat wenst maken we een professioneel opgemaakt full colour rapport (powered by www.mrsbright.nl).

Diepgaande analyse

We nemen geen genoegen met gemakkelijke antwoorden. En we schuwen de kritische noten niet. We opereren altijd vanuit een onafhankelijke en autonome positie. Daarbij realiseren we ons dat onderzoek nooit geheel waardevrij kan zijn. Dus werken we waar mogelijk en nodig tijdens een traject aan draagvlak. Vanuit de notie: Effectiviteit = Kwaliteit X Acceptatie

Wetenschappelijke basis

Bij onderzoeksvragen passen we altijd methoden toe die gebaseerd zijn op belangrijke wetenschappelijke principes. Denk hierbij aan triangulatie van informatie en het hanteren van statistische betrouwbaarheidsmarges. Er is voldoende kennis van het toepassen van wetenschappelijke methoden. Die zijn met succes toegepast in onder meer 10+ WODC-onderzoeken. We hebben aandacht voor de literatuur, maar minstens zoveel voor de mensen om wie het in de praktijk echt draait. Als het even kan spreken we met hen, voordat we over hen schrijven. En in de rapporten kunt u rekenen op een toegankelijke schrijfstijl.

Groot netwerk

Dankzij zijn enthousiaste en verbindende aanpak is Collin er in de loop der tijd in geslaagd een uitgebreid netwerk op te bouwen binnen diverse organisaties die actief zijn in het zorg- en veiligheidsdomein. Hij slaagt telkens weer om medewerking te verkrijgen voor nieuwe vragen. Hierdoor weet Collin vrijwel altijd een ingang te vinden om een organisatie te betrekken bij de uitvoering van een opdracht. Dit vergemakkelijkt het efficiënt verzamelen van benodigde informatie om de opdrachtgever verder te kunnen ondersteunen.

Wat zeggen anderen?

Ready to take your business to the next level?

Reach out to us today and get a complimentary business review and consultation.