Bureau Alpha:

Scherpe analyses op het snijvlak van zorg en veiligheid

Zwaailicht politie

Wie zijn wij?

Bureau Alpha is in 2011 opgericht door Collin Hoogeveen. Collin is socioloog (Rijksuniversiteit Groningen) en heeft meer dan 25 jaar ervaring met uiteenlopende praktijk- en beleidsgerichte vraagstukken rondom zorg en veiligheid. Organisaties worden geholpen om hun werk (nog) beter te kunnen doen. Dat doen we door middel van onderzoek, advies en procesbegeleiding. 

Bureau Alpha is een netwerkorganisatie: dit betekent dat Collin voor elk traject een team op maat samenstelt. Hij doet daarbij een beroep op hoog gekwalificeerde professionals bij samenwerkingspartners, zoals bijvoorbeeld DSP-Groep uit Amsterdam. We helpen onze opdrachtgevers en gesprekspartners bij hun zoektocht naar antwoorden. Hierbij ligt de lat hoog. Ongeacht de opdracht redeneren we altijd vanuit het maatschappelijk nut: dus hoe helpen we de mensen om wie het uiteindelijk gaat het best vooruit.

Recente projecten

Pressure Cooker Radicalisering Noord-Holland-Noord
Samen met de straf- en zorgpartners in Noord-Holland is in een sessie van een dagdeel gezocht naar common ground met betrekking tot definities als van de begrippen ‘radicalisering’ en ‘extremisme’.
Maatschappelijke meerwaarde nazorg-plus voor ex-gedetineerden Midden- en Noord-Limburg 
In opdracht van de Zorg- en Veiligheidshuizen Noord- en Midden-Limburg heeft Bureau Alpha op grond van kwalitatief onderzoek de maatschappelijke meerwaarde van de intensieve nazorgaanpak door nazorgcoördinatoren in euro’s uitgedrukt. Conclusie is dat de aanpak zichzelf ruimschoots terugverdient als enkel wordt gekeken naar vermeden uitkeringskosten en voordelen door minder recidive.
Jaarplan Taskforce RIEC Brabant-Zeeland
Het managementteam van RIEC Brabant-Zeeland is door Bureau Alpha begeleid bij het opstellen van het jaarplan 2023-2024 waarin de bijdrage van de ondersteuningsorganisatie aan de bestrijding van ondermijning is opgenomen.

Waarom kiezen voor Bureau Alpha?

Brede expertise

U bent bij ons aan het goede adres bij nagenoeg alle thema’s binnen zorg en veiligheid. Uiteenlopende kwalitatieve en kwantitatieve methoden worden toegepast. Het kan bijvoorbeeld gaan om interviews, literatuurstudies, focusgroepen, actieonderzoek, casestudies of pressure cooker sessies. Maar ook om vragenlijstonderzoeken, doelgroepschattingen of het ontsluiten en analyseren van registratiesystemen.
U kunt rekenen op sterke gespreksleiding en aansprekende presentatievaardigheden.
Indien u dat wenst maken we een professioneel opgemaakt full colour rapport (powered by www.mrsbright.nl).

Diepgaande analyse

We nemen geen genoegen met gemakkelijke antwoorden. En we schuwen de kritische noten niet. We opereren altijd vanuit een onafhankelijke en autonome positie. Daarbij realiseren we ons dat onderzoek nooit geheel waardevrij kan zijn. Dus werken we waar mogelijk en nodig tijdens een traject aan draagvlak. Vanuit de notie: Effectiviteit = Kwaliteit X Acceptatie

Wetenschappelijke basis

Bij onderzoeksvragen passen we altijd methoden toe die gebaseerd zijn op belangrijke wetenschappelijke principes. Denk hierbij aan triangulatie van informatie en het hanteren van statistische betrouwbaarheidsmarges. Er is voldoende kennis van het toepassen van wetenschappelijke methoden. Die zijn met succes toegepast in onder meer 10+ WODC-onderzoeken. We hebben aandacht voor de literatuur, maar minstens zoveel voor de mensen om wie het in de praktijk echt draait. Als het even kan spreken we met hen, voordat we over hen schrijven. En in de rapporten kunt u rekenen op een toegankelijke schrijfstijl.

Groot netwerk

Dankzij zijn enthousiaste en verbindende aanpak is Collin er in de loop der tijd in geslaagd een uitgebreid netwerk op te bouwen binnen diverse organisaties die actief zijn in het zorg- en veiligheidsdomein. Hij slaagt telkens weer om medewerking te verkrijgen voor nieuwe vragen. Hierdoor weet Collin vrijwel altijd een ingang te vinden om een organisatie te betrekken bij de uitvoering van een opdracht. Dit vergemakkelijkt het efficiënt verzamelen van benodigde informatie om de opdrachtgever verder te kunnen ondersteunen.

Wat zeggen anderen?

Ready to take your business to the next level?

Reach out to us today and get a complimentary business review and consultation.